Là chương trình giáo dục tích hợp toàn diện 3 trong 1 gồm Thái Độ Sống, Kỹ Năng Học Tập thế kỷ 21, tiếng Anh chuẩn Cambridge giúp trẻ xây dựng lối sống, phát triển toàn diện tri thức và kỹ năng để độc lập, tự tin, tự chủ cùng hoà nhập, cạnh tranh, đoàn kết, hợp tác và chung sống với thế giới nhưng vẫn lưu giữ được giá trị tinh hoa văn hoá của dân tộc Việt

 

 

GLOBAL PASSPORT

Giáo dục và rèn luyện Thái Độ Sống

Lấy Yêu Thương làm gốc rễ để bồi đắp cốt cách và tâm hồn cho mỗi cá nhân thông qua các bài học được tích hợp đạo lý, luân lý và văn hoá Việt. Đào tạo một thế hệ công dân Việt Nam toàn cầu biết yêu thương trong tâm hồn và bản lĩnh trong nội lực để: tự tin với năng lực và giá trị của bản thân – tự lập trong tư duy và phát triển – tự hào về truyền thống và giá trị dân tộc, cộng đồng.

 

GLOBAL PASSPORT

Giáo dục kỹ năng học tập thế kỷ 21

Học tập và phát triển Kỹ Năng Học Tập thế kỷ 21: Trang bị các kỹ năng học tập tiên tiến giúp học sinh yêu thích việc học, tự tin, tự chủ và bản lĩnh để cùng hoà nhập, cạnh tranh, đoàn kết, hợp tác và chung sống với thế giới.

 

GLOBAL PASSPORT

Đào tạo tiếng Anh chuẩn Cambridge

Học tập và trang bị tiếng Anh theo chuẩn Cambridge: học sinh sẽ được học và tiếp xúc tiếng Anh tự nhiên theo phương pháp TPR (Total Physical Response – đa giác quan) với Cam Kết đầu ra theo tiêu chuẩn Cambridge (Starters, Movers, Flyers, KET, PET).