LỊCH HỌC THAM KHẢO

Độ tuổi

Nhóm lớp

04 - 06 tuổi

Tự Tin

07 - 10 tuổi

Tự Lập

11 - 15 tuổi

Tự Hào

Dự án

20/07 - 24/07

27/07 - 31/07

03/08 - 07/08

Nhà sinh vật học nhí

Đại dương kỳ thú

Công dân xanh nhí

Nông dân thông thái thời 4.0

Trái đất này là của chúng mình

Radio - Hè yêu thương

Đoàn làm phim nhí

Nhà sản xuất tài ba

Hướng nghiệp thực nghiệm

LỊCH HỌC THAM KHẢO

Khung chương trình

Độ tuổi

Nhóm lớp

Dự án

Thời gian học

04 - 06

Tự tin

Nhà sinh vật học nhí

20/07 - 24/07